2019/2020 The whole assortment of AVAILABLE T-shirts is with a discount of 6000 AMD.
Առաքման Պայմաններ

Ա  ) Առաքումը իրականացվում է միայն Երևան քաղթքում։

Բ) Առաքման ծառայության գինն է  600 ՀՀ դրամ , ողջ Երևանի տարածքում։

Գ) Եթե միանվագ պատվերի գումարը գերազանցում է 5000 ՀՀ դրամը՝ առաքումն անվճար է։

 

Դ) Առաքումն իրականացվում է Ձեր կողմից նշված հասցեյով , Ձեր կողմից ընտրված օրվա և ժամային գոտիներին համապատասխան։

 

Պատվիրատուն իրավունք ունի ՝

Հրաժարվել պատվերից , եթե նրան մատակարարվել է անօրակ կամ ժամկետանց ապրանքներ չվճարելով դրանց դիմաց կամ պահանջել օնլայն վճարված գումարի վերադարձ։

Հրաժարվել պատվերից , եթե կատարվել է առաքման ժամկետների էականորեն խաղտում չվճարելով դրանց դիմաց կամ պահանջել օնլայն վճարված գումարի վերադարձ։

Չեղարկել պատվերը այն ամրագրելուց հետո 15 րոպեյվա ընթացքում, կայքի միջոցով կամ զանգահարելով մեր գրասենյակ , եթե պատվիրված ապրանքները կատարողի կողմից չեն հանձնվել առաքման։

 

Կատարողը իրավունք ունի՝

Պատվիրատուի կողմից գնված մթերքները հետ վերադարձ չանել սննդի անվտանգության կանոնները պահպանման նպատակով ։

 

Պատվիրատուի կողմից ընդունել հետ վերադարձ հաշվի առնելով ՀՀ  սպառողների իրավունքների պաշպանության մասին օրենքը , ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով պաշպանել սեփական Ձեռնարկատիրական իրավունքները ։

 

News

Subscribe to our news

Social Media

Follow Us Through Social Sites

Sign up for news, special offers and other discount updates.